Reformes

Alicatats - Aïllaments - Sòls - Humitats

ALICATATS

Els alicatats són superfícies de peces ceràmiques, de mides que acostumen a situar-se entre 15 i 20cm, formades per una cara esmaltada decorativa i una cara de suport directe a la paret. Els seus usos principals passen per la implementació en espais d’interior de la llar (banys i cuines), però també podem trobar idees de disseny en patis a l’estil andalús, porxos, cuines d’exterior en masies...

Les mides, gruixos i colors s’escolliran de tal manera que connectin amb la resta d’espais, i es poden instal·lar sobre un ampli rang de suports.

La nostra feina és planificar, dissenyar, recomanar i instal·lar les superfícies en base a les preferències del client per tal d’assolir la màxima adequació al millor preu. Igualment, oferim solucions contra les esquerdes i trencaments i oferim manteniment específic.

AÏLLAMENTS

Un correcte aïllament tèrmic pot implicar un estalvi important a escala energètica i un augment en el grau de confort de la llar. En construccions industrials o granges, poden ser una de les claus per mantenir productes a una correcta temperatura.

Els aïllaments s’aplicaran segons el format que adoptin: plaques, rotllos, espuma... El més important, però, és que l’element aïllant compleixi amb les característiques corresponents a la conductivitat tèrmica, la resistència tèrmica i la reacció davant diferents graus d’humitat o de calor. Aquestes característiques es troben representades en les certificacions que escollim.

Contacti amb nosaltres per la instal·lació de qualsevol mena d’aïllaments per a interior i exterior: plaques de poliestirè, llanes minerals, etc.

SÒLS

Pel que fa a terres, recomanem i realitzem projectes perquè el client triï entre una àmplia gamma de tipologies. A partir d’aquí, realitzem les instal·lacions.

A l’hora de triar un terra, podem topar-nos amb dificultats per diferenciar entre cadascun dels models, ja que la varietat és molt gran. El parquet té diferències respecte als terres laminats, quant a duresa i resistència; la ceràmica ofereix una gran practicitat, però cal tenir en compte les juntes i és complicada a l’hora de reparar... Depenent de la intensitat de l’ús, de la capacitat aïllant que vulguem donar al terra o de la quantitat de tractaments o manteniment que estem disposats a fer-hi, ens pot resultar més interessant una opció o una altra. L’assessoria i l’acompanyament són claus durant aquest procés per tal d’aconseguir rendibilitzar al màxim la nostra infraestructura.

HUMITATS

La humitat és un problema freqüent en habitatges i pot estar donada per una mala condició dels materials d’aïllament o un deteriorament progressiu de les instal·lacions. Per exemple, una canonada que es trobi en mal estat pot emanar petites pèrdues en juntes i punts clau, donant pas a les taques d’humitat, fongs o goteres ocasionals. També ens podem trobar situacions de problemes de condensació i aire viciat.

Nosaltres donem resposta a tota mena de problemes d’humitat i duem a terme serveis d’impermeabilització i neteja per tal que els nostres clients puguin deixar de patir aquestes molèsties en la seva llar, empresa o local.

Direcció

Teixidors 24-31,
El Vendrell

Contactar

eMail: info@energiesdelmediterrani.com
Teléfono: 977 238 252