Construccions

Parets - Cobertes - Paleteria

PARETS

Les parets i columnes, com a elements verticals i com a separadors de les diferents estances, són l’element cabdal d’una construcció, ja que suporten i reparteixen el pes de la infraestructura. Per això, la utilització dels materials més adients i una planificació correcta pot estalviar clivells, doblecs i problemes estructurals de diversa magnitud.

Oferim la nostra branca d'ofici de paleta al servei de la construcció i reparació de murs, la implementació de revestiments d’interior i exterior i, en general, l’adequació de les parets amb els elements arquitectònics de les edificacions. La combinació d’aquests serveis amb la resta de serveis que oferim ens fa capdavanters respecte a altres empreses.

COBERTES

Les diferents tipologies de teulades i cobertes en general varien segons la climatologia, el tipus d’edifici i els usos que en fem. Podem trobar cobertes amb diferents graus d’inclinació, formes més o menys complexes, etc. Depenent d’això, les teulades també poden tenir una o diverses obertures en forma de finestra i canalitzacions que permetin extreure més o menys volums d’aigua.

Els materials poden variar entre la pissarra, el metall, la fusta i les planxes de PVC. En les edificacions de nova construcció que duem a terme des de la nostra empresa, n’escollirem una o una altra depenent de l’edificació que realitzem, la zona i les condicions prèvies de l’estructura.

Paral·lelament també efectuem reparacions sobre cobertes danyades, instal·lem revestiments i habilitem xemeneies i sortides de fums.

OBRES DE PALETA

L’addició d’aquesta línia de negoci en la nostra empresa és causada per la incorporació d’experts en obres de paleta a la nostra empresa. Les sinergies amb la nostra vessant d’instal·ladors permeten que els clients puguin contactar amb nosaltres per planificar al mateix temps el seu projecte d’edificació integral i la seva instal·lació elèctrica.

Realitzem projectes de nova construcció i rehabilitacions puntuals. La nostra principal virtut és aconseguir que els clients puguin obtenir totes les seves respostes sense haver de contactar amb una gran quantitat d’empreses diferents, sinó amb un sol equip de professionals qualificats que atenen totes les seves necessitats. En aquest sentit, abastem totes les fases del procés de construcció fins a la finalització i posterior manteniment. Al mateix temps, garantim la nostra capacitat per aconseguir els millors preus per als nostres clients.

Direcció

Teixidors 24-31,
El Vendrell

Contactar

eMail: info@energiesdelmediterrani.com
Teléfono: 977 238 252