Instal·lacions

Instal·lacions elèctriques - Llum - Aigua - Gas - Galefacció

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Des de la nostra empresa duem a terme instal·lacions completes, en l'àmbit domèstic o bé industrial. Disposem dels carnets homologats per operar amb instal·lacions de mitjana i baixa tensió.

La nostra feina és instal·lar cablejats, quadres elèctrics, muntar components auxiliars, mantenir i reparar els aparells i instal·lacions, verificar el funcionament de les instal·lacions i el seu grau de seguretat... D’aquesta manera podem emetre butlletins blaus per la legalització d’instal·lacions.

Centrem alhora els nostres esforços en dur la qualitat de les instal·lacions més enllà i fer-les més sostenibles. Afavorim la instal·lació de sistemes basats en les energies renovables quan això repercuteix positivament en el benestar del client.

AIGUA

Els diferents circuits d’aigua d’una llar són els corresponents a l’aigua freda, a l’aigua calenta i al sanejament. Podem trobar materials amb diferents usos per a cadascun d’aquests circuits: coure, termoplàstics, polietilè...

Després de realitzar centenars d’instal·lacions, disposem de totes les eines per treballar amb qualsevol dels materials esmentats, realitzar instal·lacions noves, tractar incidències i/o col·locar recanvis. Igualment, també efectuem les instal·lacions amb el màxim grau de prevenció per tal d’evitar danys per contacte entre materials a llarg termini. Alhora, instal·lem filtres i atomitzadors, conjunts d’osmosi, acumuladors d’aigua calenta o freda, dipòsits de recollida d’aigua, etc., tot això per a l’estalvi d’aigua dels nostres clients.

Els aparells d’osmosi treballen amb l’ús de la pressió a través de membranes per tal de separar els contaminants, clor i metalls que pugui portar l’aigua. D’aquesta manera, podem obtenir una aigua totalment pura per beure des de l’aixeta.

LLUM

Des d’instal·lacions completes d’edificis i habitatges unifamiliars fins a petites reparacions, tot passant per recomanacions per a l’estalvi en la despesa elèctrica, proporcionem tota mena de serveis relacionats amb la llum, amb l’aval de més de 30 anys en el sector i la nostra experiència contrastada.

Duem a terme tota mena de tasques en interior i exterior, per a particulars, empreses i comunitats de veïns. En aquest procés, la nostra empresa realitza els càlculs, pressupostosi instal·lació per tal que el client no s’hagi de preocupar de res.

GAS

Treballem amb els nostres clients per al millor manteniment de les seves instal·lacions de gas. Som especialistes en muntatge, modificació, posada en marxa i manteniment d’infraestructures, així com d’aparells que emprin el gas com a combustible. Certificats de revisió, reparacions...

La nostra experiència passa per instal·lacions de tipus domèstic, comercial i industrial. Donem respostes ràpides i eficients tot garantint la nostra expertesa amb els diferents carnets amb què treballem.

CALEFACCIÓ

En l’apartat de calefaccions, essent les nostres prioritats la sostenibilitat mediambiental i el benestar del client, ens centrem en els diferents tipus de dispositius basats en les energies renovables. Creiem en un model de desenvolupament basat en l’energia verda. Malgrat tot, no tots els habitatges compten amb les possibilitats tècniques per una instal·lació d’aquest tipus.

També treballem amb instal·lacions tradicionals. Els aparells convencionals de gas, electricitat i de bomba de calor de què es disposa en moltes llars generen calor i la redirigeixen, per exemple, a través de radiadors.

Una altra opció interessant és la calefacció radiant, que consisteix en l’escalfor a través del sòl. El confort d’aquest sistema es topa amb una major dificultat d’instal·lació, això sí, sempre depenent del tipus que utilitzem.

Direcció

Teixidors 24-31,
El Vendrell

Contactar

eMail: info@energiesdelmediterrani.com
Teléfono: 977 238 252